Dotace

2017

  • MŠMT – Program VIII – 2017

    V roce 2017 byla činnost mládežnických družstev TJ Slavoj Třešť, z.s. podpořena neinvestiční dotací ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017. Na realizaci projektu nazvaného Podpora práce s mládeží v TJ Slavoj Třešť, z.s. získala tělovýchovná jednota prostřednictvím programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech) příspěvek ve výši 200.000,- Kč. Prostředky byly použity na odměny trenérů a spolufinancování nákladů spojených s účastí mládežnických mužstev v organizovaných soutěžích, na turnajích a víkendových závodech.

2019, 2020, 2021