Vývojové trendy ve fotbalovém tréninku mládeže

Vývojové trendy ve fotbalovém tréninku mládeže

To je název semináře, který se uskutečnil v úterý 18. října 2016 v Jihlavě a který byl určen pro trenéry jakékoliv úrovně a trenérské licence. V areálu FC Vysočina Jihlava se sešla přibližně stovka trenérů z mnoha klubů nejen z Kraje Vysočina. Fotbalový oddíl TJ Slavoj Eurotech Třešť byl na semináři zastoupen trenéry všech mládežnických týmů (přípravky, žáci i dorost), konkrétně Pavel Kubala, Pavel Svoboda, Jan Široký, Jaroslav Kříž, Jiří Gregor a Zdeněk Derganz.Výsledek obrázku pro antonín barák trenér

Přednášejícím byl vedoucí úseku talentované mládeže FAČR pan Mgr. Antonín Barák, trenér UEFA Elite, dlouholetý trenér žákovských kategorií v klubu 1. FK Příbram, jenž má za sebou řadu stáží v zahraničních mládežnických fotbalových akademiích např. Chelsea, Arsenal a především každoroční stáž v akademii De Toekomst (v překladu Budoucnost) patřící Ajaxu Amsterdam.

Na úvod všichni účastníci semináře shlédli přibližně dvouhodinovou ukázkovou tréninkovou jednotku kategorie U15 (starší žáci), kterou pan Barák po celou dobu doprovázel komentářem. Poté se všichni přítomní přesunuli do sálu DKO Jihlava, kde následovala teoretická část semináře.

Pan Barák zde nastínil vývojové trendy v tréninku mládeže ve špičkovém zahraničním klubu. Přednesl poznatky a zkušenosti z každoroční zahraniční stáže v mládežnické akademii Ajaxu Amsterdam. Zaměřil se především na žákovské kategorie a na kategorie dorostu. Následovalo několik DVD ukázek z tréninku obou těchto věkových kategorií. V další části se pak zaměřil na rozdíly v prezentaci klubu a klubové filozofii Ajaxu Amsterdam a ligových klubů v ČR. Na závěr nechyběla všeobecná diskuse k tématu trénování a náplně fotbalového tréninku mládežnických kategorií.

Ačkoli se seminář téměř o hodinu protáhl, všichni odcházeli nabiti novou energií a připraveni využít získané vědomosti v každodenní práci s mládeží ve svých fotbalových klubech.

20161018_173517 20161018_184828 20161018_200233_001