Renovace trávníku 2016

Renovace trávníku 2016

Netradičně před závěrem letošní sezóny proběhla ve středu 25. května 2016 renovace trávníku hrací plochy fotbalového hřiště v Třešti. Konkrétně se jednalo o aerifikaci dutými trny a následné propískování. Práci provedla firma PARK s.r.o. Dukovany.

Provzdušňovací stroj, aerifikátor, je sekční vál s dutými hroty, které napíchnou a vynesou na povrch váleček substrátu (průměr 1,5 cm) a vytvoří v trávníku díru do hloubky až 8 cm. Provzdušněná vrstva je nadlehčena, nakypřena tak, jako by se pracovalo rycími vidlemi, vždy s vyvrácením, nadlehčením travního drnu. Okamžitě po zásahu lze trávník plně využívat – zatěžovat.. Operaci je vhodné kombinovat s pískováním trávníku, kdy písek lze částečně zapravovat do vegetační vrstvy – vytvořených vpichů.

K následnému propískování bylo použito 60 tun písku frakce 0/2 z Plané nad Lužnicí.

Celkové náklady na renovaci se vyšplhaly na cca 70 000,- Kč a byly hrazeny z rozpočtu klubu.

Níže si můžete prohlédnout několik fotek z renovace: