Výstavba nové „umělky“ je dokončena

Výstavba nové „umělky“ je dokončena

Již dlouhodobě vám jsou, formou článků (zde na stránkách i v Našem Městě), dodávány informace ohledně budování víceúčelového hřiště s umělým povrchem na bývalém pískovém hřišti v areálu fotbalového oddílu a v blízkosti ZŠ a SOU. Dnes lze konstatovat, že vše dospělo ke zdárnému konci a „umělka“ je hotová. Po získání potřebných atestů a certifikátů začne hned po novém roce sloužit jak sportovcům, tak i žákům ZŠ a SOU. A v případě zájmu i další veřejnosti a klubům z okolí. Všechny práce byly z důvodu příznivého počasí včas a zdárně dokončeny. Za vybudování a dokončení hřiště je především nutno poděkovat Městu Třešť za spolufinancování celé akce. Poděkovat je třeba také dodavatelské firmě SportTechnik Bohemia z Prahy, že se vše od nástupu k realizaci začátkem října 2014 podařilo zvládnout. Lze zvolat SLÁVA, dílo se povedlo !!!!  A Třešť se bude mít nejen v regionu čím chlubit. Slavnostní otevření je plánováno na jarní měsíce. Věříme, že bude sloužit ke spokojenosti všech uživatelů.

Níže si můžete prohlédnout fotografie z výstavby: