Hrajeme pro Karolínku a Tadeáška

Hrajeme pro Karolínku a Tadeáška

Ani nepříznivé počasí nezabránilo téměř dvěma stovkám fotbalistů a fotbalistek, aby 25.6.2022 přišli podpořit 2. ročník  charitativního projektu TJ Slavoj Třešť „Fotbal pomáhá“ tentokrát pod názvem „Hrajeme pro Karolínku a Tadeáška“. Akce se konala na pomoc a podporu Karolínky Kamešové a Tadeáška Hlaváče, kteří se statečně perou s nepřízní osudu.

Celou charitativní akci zahájila a celým dnem nás provázela, stejně jako v roce 2020, jako vždy perfektní moderátorka Daniela Brychtová.

Od 9.00 hod rozehrály svoje turnaje mladší a starší přípravky. Malí fotbalisté a jeden hokejový tým se ponořili do hry a závěr sezóny si, i přes deštivé počasí, které je provázelo téměř celé dopoledne, užili. Turnaj mladších přípravek vyhráli tentokrát bez jediné porážky hokejisté Dukly Jihlava. Na druhém místě skončil tým TJ Ježek Rantířov a na třetím tým SK Telč. V kategorii starších přípravek také bez jediné prohry zvítězil domácí tým TJ Slavoj Třešť, před druhým týmem TJ Slavoj Polná. Na třetím místě se umístil tým SK Lišov.

Před vyhlášením výsledků ranních turnajů proběhlo slavnostní předání darovacích šeků oběma zúčastněným rodinám. Darovací šeky za Hosovu obchodní společnost spol. s r.o., která věnovala částku v celkové výši 2 000 Kč a společnost emro s.r.o., jejíž majitel pan Vlastimil Rod věnoval částku v celkové výši 10 000 Kč předaly hráčky starší přípravky TJ Slavoj Třešť Terezka Svobodová a Anetka Zahradníková. Dětem se rozhodla pomoci i rodina Krechlerova z Třeště. Šeky v celkové výši 10 000 Kč předali hráči mladší přípravky Pavlík a Justýnka Krajíčkovi. Stejně jako v roce 2020 podpořila naši charitativní akci společnost SYPSTAV s.r.o. Jednatel společnosti Zdeněk Hink předal rodinám šeky v celkové hodnotě 10 000 Kč. Pomocnou ruku podal rodinám další partner akce společnost STAVOR CZ s.r.o., jejíž jednatelé Eva a Radek Obůrkovi předali šeky v celkové hodně 20 000 Kč. Závěrečné slovo měl za hlavního partnera akce společnost Weindel Logistik Service s.r.o. její prokurista pan Petr Tomala, který předal rodinám šeky v celkové hodnotě 60 000 Kč.

Po předání šeků se rozběhl od 13.00 hod doprovodný program a od 14.00 hod odstartovaly turnaje mladších žáků a smíšený turnaj starších žáků a žen. V rámci doprovodného programu přijeli akci podpořit s ukázkou zásahové techniky profesionální hasiči ze stanice Třešť. Směna C ve složení Dunička Vít, Maslák Pavel, Štorfa František a Kordík Pavel ukázala a vysvětlila dětem vše, o co měly zájem. Rád bych tímto poděkoval za vstřícný přístup veliteli stanice Třešť panu Martinu Hronovi, který možnost ukázky techniky zajistil. Další, kdo přišel akci podpořit, byla mladá začínající skupina Pod Tlakem. Kapela pod vedením pana Milana Nechvátala odehrála své vystoupení bez nároku na honorář. Všem členům skupiny děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěšných vystoupení. Děti mohly dále využít malování na obličej paní Milušky Navrkalové. Každý, kdo přispěl částkou vyšší než 50 Kč byl zařazen do slosování o tři jízdy Fordem Mustang V8 GT Convertible 5,0 GT, které zajistil pan Michal Daněk. Věříme, že vylosovaní výherci si jízdu náležitě užili.

Odpolední turnaje proběhly již bez deště. Vítězem turnajů mladších žáků se stal tým TJ Slavoj Polná před domácím týmem TJ Slavoj Třešť, na třetím místě skončil tým TJ Cejle. Smíšený turnaj starších žáků a žen skončil podobně jako turnaje mladších žáků – na prvním místě se umístil tým TJ Slavoj Polná, druzí skončili starší žáci TJ Slavoj Třešť a na třetím místě se umístil tým žen Stará garda pod vedením Katky Valentové.

I když na medailové pozice všichni nedosáhli, hlavním smyslem akce bylo podpořit dobrou věc. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům, trenérům a rodičům hráčů z týmů Třeště, Polné, Cejle, Rantířova, Lišova, Telče, malým hokejistům Dukly Jihlava a oběma týmům žen TJ Slavoj Třešť a Staré gardy za to, že se charitativního turnaje zúčastnili. Další poděkování patří trenérovi FŠ Třebíč panu Kabeláčovi, který zaplatil startovné ve výši 1 500 Kč i přesto, že se tým FŠ Třebíč nemohl akce zúčastnit.

Celý turnaj by se neobešel bez dalších stálých partnerů, kterými jsou Restaurace a catering Svět pana Michala Daňka, společnost FP Net ing. Aleše Kodyse a občerstvení na hřišti pana Romana Bartuška. Turnaj podpořila i společnost Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.

Po celý den se o účastníky akce vzorně staral tým Restaurace a cateringu Třešť pana Michala Daňka a občerstvení na hřišti pana Romana Bartuška.

Velké díky patří také celému týmu z řad trenérů mládeže, rodičů a rodinných příslušníků, bez jejichž podpory a obětavosti by se akce tohoto typu nemohla uskutečnit. Na přípravě a hladkém průběhu celé akce se podíleli:  Karel a Marie Bambulovi / Zuzka a Barbora Bartuškovi / Petr a Iva Biskupovi / Věra Biskupová / Daniela Brychtová/ Matěj Černoch / Jiří, Marie a Kateřina Gregorovi / Antonín Haberl / Kurt Krafka / Jiří Krejčí / Jaroslav a Michal Křížovi / Lukáš a Eva Křížovi / Adam Pešta / Adam Pokorný / Tomáš Smolík / Simona a Jolana Štanclovi/ Luboš Toman / Karel Žádný.

Děkujeme Městu Třešť za zapůjčení pivních setů, Technickým službám Třešť, spol. s r.o. za zapůjčení dopravního značení a SOU a SOŠ Třešť za zapůjčení šaten pro týmy.

Na závěr bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste neváhali, navštívili fotbalový areál osobně a přispěli jste na pomoc oběma dětem. Částka vybraná přímo na místě ve prospěch obou dětí 24 950 jen dokazuje, že spoustě z Vás není osud druhých lhostejný. Vám všem, kteří jste akci jakkoliv podpořili  patří jedno velké Děkujeme. Truhla s příspěvky byla rozpečetěna dne 4.7.2022 za přítomnosti starosty města Třešť ing. Vladislava Hynka, kterému tímto děkujeme.

Celková částka na podporu dětí se díky spolupráci sponzorů a všech z Vás, kteří jste tuto akci podpořili vyšplhala na krásných 146 000 Kč. Ke každému z dětí tak putuje pomoc ve výši 73 000 Kč.

Za nás všechny bych chtěl oběma rodinám popřát hodně síly a vytrvalosti v každodenním životě, oběma dětem pak alespoň drobné krůčky ke zlepšení jejich zdravotního stavu a kvality života.

Vám všem bych za TJ Slavoj Třešť popřál především pevné zdraví.

Budeme velmi rádi, když se s Vámi shledáme při dalších akcích pořádaných naším klubem.

Jarda Štancl

hlavní trenér starších a mladších přípravek

TJ Slavoj Třešť

Rozsáhlou fotogalerii z tohoto charitativního projektu najdete zde.