Góly pro Natálku

Góly pro Natálku

Dne 28.6.2020 se na fotbalovém hřišti v Třešti uskutečnila charitativní akce Góly pro Natálku. Tato charitativní akce se uskutečnila jako první v rámci našeho projektu Fotbal pomáhá.

Tento projekt vznikl na základě myšlenky propojit sport, který máme rádi a pomoc druhým. Jsme trenéři mládeže TJ Slavoj Třešť a naším cílem je rozvíjet naše mladé sportovce nejen po sportovní stránce, ale také lidské a osobnostní. Chceme našim dětem ukázat, že i v této uspěchané době je dobré se zastavit a vnímat, co se děje kolem nás a nebýt lhostejní k osudům druhých. Chtěli jsme, aby naše děti věděly, že účastí na této akci mohou i oni pomoci někomu jinému.

Proč tedy Góly pro Natálku?

Když byl Natálce necelý rok měli její rodiče vážnou dopravní nehodu. Natálka po této nehodě upadla do vigilního koma, které trvalo asi 3 měsíce.  Poté jí byla diagnostikována těžká kvadruparéza a přechodně měla sondu do bříška.  Lékaři jí dávali pouze 1% šanci na přežití a žádnou na zlepšení. Zpočátku nedokázala sama ani dýchat, protože měla těžce poraněné plíce. Rehabilitace na dýchání byly tedy nutností. Přestože rodičům Natálky po vyšetření na ORL sdělili, že hlasivky jsou nehybné,  začala postupně mluvit a opakovat. Nyní je na tom s mluvením tak dobře, že nepotřebuje docházet na logopedii, jen nedokáže mluvit nahlas, protože na plicích má spoustu jizev a není schopna mluvení udýchat. Díky péči rodiny se po 5 letech Natálka dokáže s pomocí druhých postavit na nohy. Pravidelné rehabilitace ve specializovaných zařízeních jsou pro ni velice důležité. Tyto rehabilitace jsou náročné samozřejmě nejen časově, ale především finančně. Rozhodli jsme se tedy rodičům Natálky v jejich nelehké situaci pomoci.

Charitativní den probíhal formou turnajů. Turnaje byly rozděleny do dvou částí. Dopoledne probíhaly turnaje mladších a starších přípravek a odpoledne mladších a starších žáků. Celkem se charitativního dne zúčastnilo 25 týmů z klubů TJ Slavoj Třešť, SK Telč, TJ Slavoj Polná, 1. FC Batelov, TJ Cejle, TJ Slovan Havlíčkův Brod, SK Pavlov, FK Pelhřimov, TJ Ježek Rantířov, TJ Velký Beranov, FC Vysočina Jihlava (dívky), TJ Slavoj Pacov.  Klub Tj Slovan Kamenice nad Lipou, který se nemohl turnaje zúčastnit zaplatil startovné za dva týmy. Jejich gesta si velice vážíme, protože nám všem ukázali, že když chcete pomoci, způsob si vždy najdete. Všem klubům, jejich trenérům, mladým hráčům i jejich fanouškům patří velký dík za podporu celé akce.  Po celý charitativní den probíhal doprovodný program a soutěže pro zúčastněné hráče i veřejnost. Na akci byl dětem k dispozici skákací hrad, lukostřelba a malování na obličej. Dále si všichni mohli vyzkoušet rychlost své střely na radar, slalom s míčem a žonglování s míčem. Mezi dopoledními a odpoledními turnaji proběhla dražba dresů SK Slavia Praha a FC Vysočina Jihlava s podpisy hráčů A týmu.

V průběhu celého dne si mohli všichni zakoupit charitativní placku v hodnotě 50 Kč, případně přispět jakoukoliv částkou do připravené truhly, kterou dne 26.6. zapečetil starosta města Třeště Ing. Vladislav Hynk.

Celým charitativním dnem nás bravurně provázela moderátorka Daniela Brychtová.

Občerstvení po celý den zajišťoval Roman Bartušek ve vnitřních prostorách a venkovní catering  byl pod taktovkou Michala Daňka z restaurace Svět.

Ve středu 1. července jsme společně se starostou města Třešť Ing. Vladislavem Hynkem rozpečetili truhlu s příspěvky návštěvníků akce. Celková částka Vašich příspěvků činila 19 334 Kč. Tato částka byla připočtena ke startovnému jednotlivých týmů, výtěžku z prodeje charitativních placek, výtěžku z dražby dresů a sponzorských darů firem Sypstav s.r.o. Třešť, PORR a.s., FP Net Ing. Aleše Kodyse a občerstvení Roman Bartušek, kterým tímto velmi děkujeme.  Po sečtení činila celková částka krásných 70 000 Kč. Tuto částku ještě navýšil o 12 000 Kč pan Michal Daněk z restaurace Svět, který se rozhodl 100% výtěžek  z prodeje občerstvení věnovat na léčbu malé Natálky. I jemu patří velké díky.

Charitativní šeky byly slavnostně předány rodičům Natálky Nechvátalové  dne 9.8.2020 o poločase prvního mistrovského utkání našeho A týmu. Šek za TJ Slavoj Třešť předal předseda fotbalového oddílu PaedDr. Václav Trnka a za restauraci Svět její majitel pan Michal Daněk. Jsme moc rádi, že se tohoto slavnostního předání mohla zúčastnit i malá Natálka, která v době konání charitativního dne absolvovala měsíční rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice.

Chtěli bychom tímto poděkovat Vám všem, kteří jste na fotbalové hřiště zavítali a akci jakkoliv podpořili. Pevně věříme, že jste si charitativní den užili a kromě pěkného zážitku si odnesli i dobrý pocit, že jste mohli pomoci někomu, kdo se nachází v nelehké životní situaci.

Velké poděkování patří všem kolegům z našeho fotbalového oddílu z řad trenérů a  hráčů, rodičům a našim rodinným příslušníkům, kteří se podíleli na přípravě i hladkém průběhu celého charitativního dne.

Přeji Vám všem pevné zdraví a věřím, že se společně budeme potkávat při dalších akcích, které pro Vás společně s kolegy z TJ Slavoj Třešť připravíme.

Jaromír Štancl

TJ Slavoj Třešť oddíl kopané

fotografie z celé akce od Ivany Křížové a Zuzka Bartuškové naleznete zde.