Góly pro Natálku - sečteno, podtrženo

Góly pro Natálku – sečteno, podtrženo

Ve středu 1. července 2020 byla na Městském úřadě v Třešti za přítomnosti starosty města Třešť Ing. Vladislava Hynka a zástupců Slavoje Třešť Jaromíra Štancla a Jaroslava Kříže otevřena zapečetěná truhla s dobrovolnými příspěvky od účastníků charitativní akce Góly pro Natálku.
 
Tímto aktem byla rozluštěna poslední část tajenky. Obsah truhly skrýval pro nás všechny velmi příjemné překvapení. Výše Vašich dobrovolných příspěvků vhozených do truhly činí krásných 19 334 Kč.
 
Celkový výtěžek z charitativní akce ve výši 70 000 Kč bude slavnostně předán rodičům Natálky Nechvátalové při prvním soutěžním domácím utkání našeho A týmu mužů přibližně v polovině srpna 2020.
 
Chtěli bychom tímto Vám všem velmi poděkovat za příspěvky i účast na akci samotné a doufáme, že jste s námi strávili příjemnou nevšední neděli.
 
Celá akce ukázala, že fotbal nejen pomáhá, ale především spojuje. Pevně věříme, že tato charitativní akce nebyla naše poslední a že se i s Vámi na nějaké příští opět setkáme a společně pomůžeme.
 
Velké díky patří všem, kteří se podíleli či pomáhali při organizaci turnaje včetně rozhodčích.
 
Zvláštní poděkování pak patří všem 25 fotbalovým týmům, které se charitativní akce zúčastnili a stejně tak partnerům akce společnostem PORR, Sypstav s.r.o., FPnet.cz – Ing. Aleš Kodys a občerstvení na hřišti – Roman Bartušek za jejich sponzorské dary a za účast na této akci.
 

Děkujeme Restauraci Svět Třešť, která se o všechny účastníky a přihlížející po celý den vzorně starala, uspokojovala jejich chuťové buňky a hasila jejich žízeň. Provozovatel restaurace pan Michal Daněk se rozhodl naši akci podpořit a výtěžek z celodenní akce předá speciálním šekem rovněž rodičům malé Natálky.