Okolí hřiště se brzy zazelená

Okolí hřiště se brzy zazelená

Už tomu budou více než čtyři roky, kdy Technické služby Třešť spol. s r.o. postupně vykácely většinu vzrostlých topolů v okolí fotbalového stánku třešťských fotbalistů. Ty poslední pak „šli k zemi“ v průběhu loňského roku. Staré a nemocné stromy bylo nutno pokácet, protože už ohrožovaly bezpečnost nejenom návštěvníků fotbalových utkání, ale rovněž dětí a studentů místních škol, jenž tento areál hojně využívají především k výuce tělesné výchovy. Při silné vichřici v červenci roku 2013 dokonce několik stromů spadlo. Naštěstí se v té době v jejich blízkosti nikdo nepohyboval, a tak to „odneslo“ pouze oplocení (viz foto v záhlaví).

Od té doby vlastník areálu Město Třešť ve spolupráci s provozovatelem, tedy TJ Slavoj, intenzivně hledali řešení, jak a čím nahradit přirozenou ochranu sportoviště proti větrným poryvům. V roce 2017 si nechali od renomované společnosti green-art z Havlíčkova Brodu zpracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci, čili Návrh sadových úprav (viz obrázek níže). V letošním roce pak s využitím dotačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program Životní prostředí, začalo Město Třešť tuto revitalizaci realizovat (je začleněna do projektu „Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť„). Součástí projektu je také to, že se dodavatelská firma musí po dobu tří let o výsadbu starat. Okolo fotbalového areálu tak brzy vyrostou nejen borovice, bříza či javory, ale také nízké keře jako hloh, brslen, kalina či šípková růže.

Fotbalove hriste - navrh

Fotbalove hriste - seznam rostlin

Fotogalerie z postupné revitalizace (kterou budeme postupně doplňovat):